Alçıpan Asma Tavan

Alçıpan Asma Tavan dünya standartlarına uygun olarak yapılan, elektrik ve sıhhi tesisatlarına rahat döşenmesine ve gizlenmesine imkân sağlayan, akustik ve yangına dayanım gibi özelliklere sahip uygun sistemlerdir.

· Her çeşit iç mekân tavan uygulamalarında kullanılır.

·Tesisatları gizleyerek dekoratif mekânlar oluşturur. Alçıpan asma tavan tesisata müdahale açısından kolay ve uygun sistemlerdir.

·  Hafif olması sebebi ile binanın taşıyıcı sistemine etkisi çok azdır. Binanın hareketlerine uygun sistemlerdir. Bu nedenle depreme dayanıklı binalar için uygundur.

· Yangına dayanım, ses ve ısı yalıtım performans Şarlarını karşılayan sistemlerdir.

 STANDART GALVANİZ ALÇIPAN PROFİLLERİ İLE

 -ÇİFT İSKELETLİ (askı çubuklu)

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; Tavan U-profilinin (TU28), vida ve plastik dübel kullanılarak 60 cm aralıklarla mevcut duvara sabitlenmesi; mevcut duvardan 10 cm mesafede ilk ana taşıyıcı eksenin tavan yüzeyine işaretlenmesi; en fazla 110 cm arayla da ardışık eksenlerin sabitleneceği hatların işaretlenmesi; işaretlenen hatlar üzerine en fazla 90 cm arayla çelik dübellerin sabitlenmesi; askı çubuklarının çelik dübellere takılması; askı maşalarının askı çubuklarına takılması; Tavan C-profilinin (TC60) kesilmesi; TC60 profilleri askı maşalarına takılarak teraziye alınması ve böylece ana taşıyıcının oluşturulması; ana taşıyıcı TC60 profillerine dik doğrultuda tali taşıyıcı TC60 profillerinin klips ile sabitlenmesi; TC60 profillerin ek yerlerinde ekleme parçası kullanılması; 12,5 mm ‘lik alçı duvar levhasının TU28 ve TC60 profillerine 25 mm ‘lik borazan vidalarla sabitlenmesi; gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek bantlanması; derz dolgu alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması; vida başlarının derz dolgu alçısıyla kapatılması; derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması; bant üzerine derz dolgu alçısı uygulanması suretiyle asma tavanın oluşturulması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici karı ve genel giderler dâhil 1 m2 fiyatı:

 ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden m2 olarak hesaplanır. NOT: 0,50 m2'den küçük boşluklar düşülmez.

-TEK İSKELETLİ (agraflı)

 İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; Tavan U-profilinin (TU28), vida ve plastik dübel kullanılarak 60 cm aralıklarla mevcut duvara sabitlenmesi; mevcut duvardan 10 cm mesafede ilk agraf eksenin tavan yüzeyine işaretlenmesi; en fazla 60 cm arayla da ardışık eksenlerin işaretlenmesi; 20 cm’lik agrafların en fazla 100 cm arayla işaretlenen hatlar üzerine çelik dübeller ile sabitlenmesi; agraf kanatlarının asma tavan boşluk mesafesine göre kıvrılarak ayarlanması; Tavan C-profilinin (TC60) kesilmesi; TC60 profillerinin agrafların iki kanadı arasına yerleştirilmesi; agrafların TC60 profillerinin her 2 kanadına agraf vidası ile sabitlenmesi; TC60 profillerinin ek yerlerinde ekleme parçası kullanılması; 12,5 mm ‘lik alçı duvar levhasının TU28 ve TC60 profillerine 25 mm ‘lik borazan vidalarla sabitlenmesi gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının kesilerek ebatlanması; derz dolgu alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması; vida başlarının derz dolgu alçısıyla kapatılması; derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması; bant üzerine derz dolgu alçısı uygulanması suretiyle asma tavanının oluşturulması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile müteahhit karı ve genel giderler dahil 1m2 fiyatı:

ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden m2 olarak hesaplanır. NOT: 0,50 m2'den küçük boşluklar düşülmez.